ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් මැෂින්

GTM ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් මැෂින් නිෂ්පාදකයින්, ශක්තිමත් දෘඩතාව, විශ්වාසදායක සහ කල් පවතින.
  • High Speed Fully Automatic Injection Molding Machine
    ආකෘතිය: GTM70

    අධිවේගී පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය ඉන්ජෙක් ...
    ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් මැෂින්: ආකෘති ව්‍යුහය යුරෝපීය විලාසිතාවේ සැලසුම, විස්තීර්ණ ප්‍රශස්තිකරණ පරාමිතිය සහ බලය බෙදා හැරීම, රාමුව ඉහළ දෘඩ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන අතර ටී ...

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න: